Створення Консорціуму

Обєднання, яке дозволяє досягати мети

Компанія MagneticOne Consulting Group надає послугу – Створення Консорціуму, яка полягає в допомозі організаціям, які мають спільну мету (спільні масштабні цільові програми чи проекти: науково-дослідні, науково-технічні, будівельні, тощо) створити тимчасове статутне об’єднання для досягнення цієї господарської мети.

Консорціуми дозволяють реалізовувати термінові масштабні закази та проекти, що потребують об’єднання зусиль і ресурсів фінансових, виробничих, науково – технічних і обслуговуючих компаній. 

Чому компанії об'єднуються в консорціуми

Використання спільних ресурсів

Зниження собівартості продукції

Комбінування досвіду

Вихід на міжнародні ринки

Створення консорціумів актуальне при проведенні:

 • спільних науково-дослідних робіт,
 • великих  промислових проектів,
 • науково-технічних розробок,
 • масштабних будівельних проектів,
 • спільних розробок родовищ, 
 • масових випусках продукції з  стабільним асортиментом.

Консорціуми дозволяють:

 • комплексно використовувати сировину і матеріали,
 • забезпечувати  повноту циклу “наука – технічні розробки – інвестиції – виробництво – збут – споживання”,
 • комплексно виготовляти кінцевий продукт, шляхом кооперування,
 • успішно реалізовувати цільові програми та проекти, що потребують значних фінансових ресурсів і/або вузькоспеціалізованих глибоких галузевих знань.

Вигоди, зазвичай, легко помітні учасникам, але їх важко досягати без:

 • чіткої стратегії об’єднання, 
 • зафіксованих документально взаємно зрозумілих цілей, 
 • прописаних ролей в консорціумі кожного учасника
 • прописаних прав і зобов’язань з боку всіх учасників,
 • прописаних умов вступу в об’єднання чи виходу з нього.

В межах послуги Ви отримаєте:

Сформовану Стратегію розвитку консорціуму, короткий Опис повсякденної діяльності консорціуму, визначення ролей та зон відповідальності.

Розроблену Партнерську Угоду щодо консорціуму, з чітким описом: прав, обов’язків партнерів, цілі консорціуму, вклади партнерів, право на прибуток і відповідальність за збитки.

 

Розроблені установчі документи для проведення державної реєстрації Консорціуму: Протокол зборів, Статут.

Попередній висновок чи Дозвіл Антимонопольного комітету на узгоджені дії або концентрацію. 

Юридичну реєстрацію Консорціуму у відділі державної реєстрації юридичних осіб державної адміністраціїі; в органах Статистики;  в ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби.

 

Пакет шаблонів інструментів управління Консорціуму відповідно до специфіки діяльності.   

Інструменти управління, що включають в себе: набір Google документів/форм/таблиць, для організації планування діяльності, звітності консорціуму  та відстеження результатів по ключових підрозділах консорціуму, перелік рекомендованих до створення із шаблонів  інструментів управління, перелік рекомендованих технічних систем до впровадження.

Вигоди , які Ви отримаєте при роботі з MagneticOne Consulting Group

 • комплексність надання послуги
 • економію часу
 • закладання “фундаменту” системи  організації

Додаткові послуги

Створення Брендбуку

Впровадження дашбордів

Проведення аудиту діяльності консорціуму

Юридичне обслуговування

Бухгалтерське обслуговування

 

Залишились запитання?

Отримайте безкоштовну консультацію