Створення Консорціуму

Обєднання, яке дозволяє досягати мети

Консорціуми дозволяють реалізовувати термінові масштабні закази та проекти, що потребують об’єднання зусиль і ресурсів фінансових, виробничих, науково – технічних і обслуговуючих компаній. 

Створення консорціумів актуальне при проведенні:

  • спільних науково-дослідних робіт,
  • великих  промислових проектів,
  • науково-технічних розробок,
  • масштабних будівельних проектів,
  • спільних розробок родовищ, 
  • масових випусках продукції з  стабільним асортиментом.

В межах послуги Ви отримаєте:

Сформовану Стратегію розвитку консорціуму, короткий Опис повсякденної діяльності консорціуму, визначення ролей та зон відповідальності.

Розроблену Партнерську Угоду щодо консорціуму, з чітким описом: прав, обов’язків партнерів, цілі консорціуму, вклади партнерів, право на прибуток і відповідальність за збитки.

 

Розроблені установчі документи для проведення державної реєстрації Консорціуму: Протокол зборів, Статут.

Попередній висновок чи Дозвіл Антимонопольного комітету на узгоджені дії або концентрацію. 

Юридичну реєстрацію Консорціуму у відділі державної реєстрації юридичних осіб державної адміністраціїі; в органах Статистики;  в ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби.

 

Пакет шаблонів інструментів управління Консорціуму відповідно до специфіки діяльності.   

Інструменти управління, що включають в себе: набір Google документів/форм/таблиць, для організації планування діяльності, звітності консорціуму  та відстеження результатів по ключових підрозділах консорціуму, перелік рекомендованих до створення із шаблонів  інструментів управління, перелік рекомендованих технічних систем до впровадження.

Залишились запитання?

Отримайте безкоштовну консультацію