СТВОРЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Комплексна картографічна платформа для прийняття ефективних рішень

Аналітична система – це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує збирання, опрацювання та візуалізацію енергетичних даних, моделювання, прогнозування процесів управління енергетичною галуззю, забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення енергоефективності економіки.

візуалізація об’єктів інженерної інфраструктури: повітряних ліній електропередач, підземних силових кабелів та електромереж, газотранспортної системи тощо;

візуалізація родовищ горючих корисних копалин та галузевих підприємств у сфері енергетики;

підключення до набору космічних знімків, ортофотопланів, містобудівної документації, растрових схем інженерних мереж тощо;

відображення детальних параметрів інженерних мереж (тип мереж, балансоутримувач тощо)

виконання просторових запитів і можливість пошуку;

забезпечення інвентаризації інженерних мереж та елементів в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв;

здійснення електронних звернень та реєстрації інцидентів громадянами на інженерних мережах (виклик аварійної служби, прорив труби тощо) за допомогою мобільних пристроїв.

Підсистема візуалізації цифрової карти об’єктів споживання електроенергії

Підсистема візуалізації цифрової карти об’єктів вироблення енергії: теплових, гідравлічних, атомних електростанцій

Підсистема візуалізації цифрової карти об’єктів вироблення енергії: сонячних, вітрових та інших електростанцій

Набір шарів аналітичної системи

Підсистема візуалізації цифрової карти об’єктів транспортування енергії: інженерних мереж

Підсистема оперативної інвентаризації (енергоаудитів) підприємств в режимі реального часу за допомогою мобільних пристроїв

Підсистема публічних електронних звернень – виклик аварійної служби за допомогою мобільних пристроїв

Підсистема візуалізації показників енергоменеджменту у якості зведеної інформаційної панелі (дашборду)

Ви отримаєте

Доступ до енергетичних даних території: від відомостей про родовища горючих корисних копалин до масштабів споживання енергії

Можливість моделювати та прогнозувати енергоефективність підприємства і економіки громади

Аналіз динаміки та структури енергоспоживання території

Можливість збирання, зберігання та візуалізацію даних про територіальну та галузеву структуру енергетики на рівні регіону або країни

Можливість фіксувати втрати енергоносіїв

Залишились запитання?

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ