СТВОРЕННЯ КОНСОРЦІУМУ

Об'єднання, яке дозволяє досягати мети

Консорціуми дозволяють реалізовувати термінові масштабні закази та проекти, що потребують об’єднання зусиль і ресурсів фінансових, виробничих, науково – технічних і обслуговуючих компаній.

Створення консорціумів актуальне при проведенні:

спільних науково-дослідних робіт,

великих промислових проектів,

науково-технічних розробок,

масштабних будівельних проектів,

спільних розробок родовищ,

масових випусках продукції з стабільним асортиментом.

В межах послуги Ви отримаєте:

Сформовану Стратегію розвитку консорціуму, короткий Опис повсякденної діяльності консорціуму, визначення ролей та зон відповідальності.

Розроблену Партнерську Угоду щодо консорціуму, з чітким описом: прав, обов’язків партнерів, цілі консорціуму, вклади партнерів, право на прибуток і відповідальність за збитки.

Розроблені установчі документи для проведення державної реєстрації Консорціуму: Протокол зборів, Статут.

Попередній висновок чи Дозвіл Антимонопольного комітету на узгоджені дії або концентрацію.

Юридичну реєстрацію Консорціуму у відділі державної реєстрації юридичних осіб державної адміністраціїі; в органах Статистики; в ДПІ Головного управління Державної фіскальної служби.

Пакет шаблонів інструментів управління Консорціуму відповідно до специфіки діяльності.

Інструменти управління, що включають в себе: набір Google документів/форм/таблиць, для організації планування діяльності, звітності консорціуму та відстеження результатів по ключових підрозділах консорціуму, перелік рекомендованих до створення із шаблонів інструментів управління, перелік рекомендованих технічних систем до впровадження.

Залишились запитання?

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ