Ці Умови надання послуг або Угода користувача (далі – “Угода”) визначають правовідносини між товариство з обмеженою відповідальністю “РСФО”, яке також працює під комерційним найменуванням “MagneticOne Consulting Group” (далі – “MagneticOne Consulting Group” або “ми”), та Користувачі сайту https://consulting.magneticone.com (далі -“Сайт”), надалі” Сторони й окремо як “Сторона”, а також регулює умови обслуговування користувачів послугами MagneticOne Consulting Group”.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, ця Угода є угодою про приєднання, умови якої встановлені MagneticOne Consulting Group. Щобільше, ця Угода є публічною пропозицією MagneticOne Consulting Group укласти Угоду про приєднання з тими Користувачами, які приймають умови цієї Угоди. 

1.2. Угода укладається шляхом надання згоди Користувача на приєднання до запропонованої Угоди в цілому, прийняття всіх основних умов Угоди, без підписання сторонами письмової копії Угоди.

1.3. Прийняття Користувачем Угоди – безумовне прийняття умов Договору наступними діями Користувача (згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України): 1) реєстрація Користувачем замовлення на надання послуг MagneticOne Consulting Group; та 2) оплата Користувачем за послуги MagneticOne Consulting Group будь-яким способом.

1.4. Щоб користуватися Сайтом та послугами MagneticOne Consulting Group (далі – “Послуга”), ви повинні повністю та безумовно прийняти всі умови поточної Угоди та умови “Політики конфіденційності”, яка знаходиться за адресою: https://consulting.magneticone.com/privacypolicy/. Політика конфіденційності MagneticOne Consulting Group є невід’ємною частиною цієї Угоди. 

1.5. Користуючись Послугою, ви погоджуєтесь з умовами цієї Угоди та погоджуєтесь дотримуватися її. Якщо ви не згодні з цією Угодою (повністю або частково), тоді вам не надаються права та обов’язки Користувача компанії, і ви не можете користуватися послугами.

1.6. За вашим замовленням, прийнятим нами для виконання, MagneticOne Consulting Group зобов’язується надати, а ви зобов’язуєтесь прийняти та оплатити послуги для вашої компанії, підприємства, фізичних осіб чи юридичних осіб, деталі яких зазначені на Сайті (далі – “Послуги”).), способом і на умовах, визначених цією Угодою або іншими угодами, укладеними між вами та MagneticOne Consulting Group.

1.7. «Користувач» або «Ви» означає будь-яку особу, яка користується Сайтом та / або Послугами MagneticOne Consulting Group через Інтернет. Положення цієї Угоди поширюються на всіх Користувачів Сервісу.

1.8. Жодне положення цієї Угоди не надає вам ексклюзивних прав інтелектуальної власності. Будь-які інформаційні матеріали, що відображаються або доступні через Сервіс, торгові марки та інша інтелектуальна власність, належать їх законним власникам, які, своєю чергою, можуть встановлювати власні умови використання.

1.9. MagneticOne Consulting Group надає Користувачеві послуги обмежену, невиключну, відкликану та неліцензійну ліцензію на доступ до нашої Служби на пристроях Користувача, а також на використання будь-якого вмісту, доступного на нашому Сайті, в некомерційних цілях. Послуга та всі права на Послугу є і повинні залишатися власністю MagneticOne Consulting Group.

1.10. Інформація, яку ми надаємо на Сайті про нашу діяльність у формі новин та інших інформаційних матеріалів, є актуальною на дату їх публікації. Через подальші події та після закінчення терміну дії деяка інформація може бути неповною або неправдивою, однак ми вживемо заходів для її оновлення або видалення.

1.11. Умови надання та отримання Послуг:

1.11.1. Наявність технічних та інших можливостей MagneticOne Consulting Group для надання користувачам замовлених послуг.

1.11.2. Ознайомлення Користувача з умовами цієї Угоди.

1.11.3. Надання Користувачем згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

1.11.4. Прийняття Угоди Користувачем згідно з п.-1.3. 

1.11.5. Надання користувачеві MagneticOne Consulting Group усіх необхідних документів або інформації, необхідних для надання відповідної послуги MagneticOne Consulting Group.

1.11.6. Оплата Користувачем на рахунок Послуги MagneticOne Consulting Group за надання Послуги.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГИ

2.1. Ми не дозволяємо вам вживати певних дій під час використання Сервісу, тому ваше виконання будь-якої з наступних дій є порушенням цієї Угоди:

 • вжиття дій, спрямованих на введення нас в оману та надання нам навмисно неправдивої інформації;

 • Вчинення дій, що порушують права, свободи, честь та гідність будь-якої особи;

 • Ваш незаконний збір, систематизація, зберігання або розповсюдження особистої інформації;

 • Вчинення вами інших дій, що порушують чинне законодавство України та інших держав;

 • Надання нам інструкцій або завдань, які можуть порушити чинне законодавство України та інших країн.

 

 1. ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

3.1. MagneticOne Consulting Group надає вам лише платні Послуги.

3.2. Після заповнення форми замовлення на платну послугу, яка вам потрібна, вам буде надіслано рахунок-фактуру для оплати. Якщо ви довго не платили за рахунком, такий рахунок може бути анульований.

3.3. Рахунок можна оплатити лише за реквізитами котрі вказані на сайті згідно форми (Оплата).

3.4. Коли ви використовуєте платіжні системи для оплати рахунку, ви повинні слідувати інструкціям та інструкціям, опублікованим на вебсайті цих систем. Правильність процедури оплати виходить за рамки нашої відповідальності та компетенції.

3.5. Всі витрати, пов’язані зі сплатою рахунку (включаючи збори, комісійні, податки тощо), оплачуєте ви.

3.6. Платна послуга надається користувачеві, який її замовив, незалежно від того, хто її оплатив.

3.7. За надання Послуг Користувач виплачує грошову компенсацію MagneticOne Consulting Group відповідно до процедури розрахунку витрат та у строки, визначені тарифами MagneticOne Consulting Group.

3.8. Надання Послуг MagneticOne Consulting Group та прийняття їх результатів здійснюється вами Актом прийняття-передання наданих Послуг, який підписується уповноваженими представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання Послуг.

3.8.1. Підписання Актом приймання та передачі Користувачем наданих Послуг є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

3.8.2.MagneticOne Consulting Group може скласти та надіслати вам Акт в електронній формі за допомогою програми електронного документообігу. Тоді Акт вважається підписаним Сторонами і набирає чинності з моменту підписання Користувачем із використанням кваліфікованого електронного підпису (далі – “КЕП”) Акту, отриманого від MagneticOne Consulting Group із застосованим ним КЕП.

3.9. Після закінчення оплаченого періоду, а також у разі порушення умов цієї Угоди та / або порушення чинного законодавства, надання Вам послуг припиняється. Ви отримаєте електронний лист із повідомленням про такі обмеження та, якщо можливо, умови відновлення співпраці.

3.10. Якщо ви не користуєтесь послугами MagneticOne Consulting Group (вам вона не потрібна, неможливість використання через технічні або інші проблеми з вашого боку), вартість вже оплаченої Послуги не повертається.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Обов’язки користувача:

4.1.1. Читайте лише ту інформацію, на яку ви отримали право або дозвіл її читати.

4.1.2. Користуючись послугами MagneticOne Consulting Group, ви надаєте нам право отримувати, обробляти та зберігати Інформаційні дані, зібрані за допомогою форм замовлення.

4.1.3. Якщо ви вважаєте, що MagneticOne Consulting Group отримує інформацію, яка порушує ваші права, ви повинні повідомити нас та надати інформацію, яка підтверджує це порушення. Якщо ви надаєте неправдиву інформацію про порушення ваших прав, ви несете повну відповідальність за шкоду, заподіяну такою інформацією (включаючи судові витрати та судовий збір).

4.1.4. Надайте інформацію MagneticOne Consulting Group, а також організаційну та інформаційну підтримку, що є необхідною передумовою надання Послуг.

4.1.5. Не розголошуйте та не використовуйте комерційну таємницю, яка стала або стане вам відомою.

4.1.6. Не порушувати права інтелектуальної власності MagneticOne Consulting Group та інших, не поширювати без належного письмового дозволу інформацію та документацію, отриману від MagneticOne Consulting Group, під час виконання останніми своїх обов’язків за цією Угодою.

4.1.7. Своєчасно та повністю оплатити Послуги MagneticOne Consulting Group, відшкодувати додаткові витрати відповідно до умов цієї Угоди та затвердженої процедури фінансового планування.

4.1.8. Своєчасно прийняти від MagneticOne Consulting Group надані Послуги (етапи Послуг), підписавши Акти прийняття-передання наданих Послуг.

4.1.9. Правильно повідомляти MagneticOne Consulting Group про виникнення (зміну) обставин, які можуть перешкоджати належному виконанню умов цієї Угоди, протягом не більше 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення цих обставин.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цією Угодою, на замовлення Користувача та (або) інші письмові угоди між Сторонами.

4.2. Обов’язки MagneticOne Consulting Group:

4.2.1. Забезпечити надання Послуг відповідно до предмету Договору та замовлення Користувача.

4.2.2. Повідомте Користувачеві, за його письмовим запитом, всю інформацію про хід Сервісу відповідно до його замовлення.

4.2.3. Призначте відповідального спеціаліста (спеціалістів), який здійснюватиме оперативну взаємодію з Користувачем від імені MagneticOne Consulting Group щодо Послуг.

4.2.4. Зберігайте інформацію, дані та документи, отримані від Користувача, таким чином, щоб запобігти їх втраті або пошкодженню, включаючи несанкціоноване розголошення.

4.2.5. Правильно повідомляти Користувача про настання (зміну) обставин, які можуть перешкодити належному виконанню умов цієї Угоди, протягом не більше 3 (трьох) календарних днів з дати настання цих обставин.

4.2.6. Виконувати інші зобов’язання, передбачені цією Угодою, на замовлення Користувача та (або) інші письмові угоди між Сторонами.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Коли ви користуєтеся послугами MagneticOne Consulting Group, ми отримуємо деяку інформацію про вас. Обсяг, цілі, процедура отримання, зберігання, обробки та розповсюдження такої інформації визначаються положеннями Політики конфіденційності Політики конфіденційності MagneticOne Consulting Group.

5.2. Користуючись Послугами, ви підтверджуєте, що прочитали та повністю погоджуєтесь із умовами цієї Політики конфіденційності.

5.3. Приймаючи Угоду, Користувач надає MagneticOne Consulting Group дозвіл на збір та обробку його персональних даних для цілей, пов’язаних з наданням Послуг, та в межах, встановлених законодавством України.

 

 1. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Перед будь-яким і будь-яким використанням Послуг ви повинні забезпечити законність і правильність усіх своїх дій.

6.2. Ми залишаємо за собою право, але не зобов’язання, перевіряти правильність, повноваження та законність використання вами Послуг.

6.3. Ми не беремо на себе перевірку, зміну або контроль будь-яких інформаційних даних, до яких ви можете отримати доступ через Послуги, ми не гарантуємо точність таких інформаційних даних, їх законність, якість та відповідність конкретним запитам та потребам.

6.4. Наявність доступу до інформаційних даних за допомогою Служби не означає, що ми розглядаємо ці інформаційні дані, такі як відповідні закони чи положення цієї Угоди чи інших пов’язаних з нами угод.

6.5. У разі порушення вами цієї Угоди чи інших угод між вами та MagneticOne Consulting Group, ми маємо право відмовити у наданні Послуги без попереднього повідомлення, заблокувати або обмежити доступ до Вашого Облікового запису та інформаційних даних, або видалити Ваш Обліковий запис та інформаційні дані.

6.6. Послуга надається “як є”. Ми не виключаємо, що при використанні Послуг можуть бути збої, помилки, невідповідності, але ми докладаємо розумних зусиль, щоб цього не сталося. Водночас ви погоджуєтесь з тим, що обов’язок щодо усунення таких несправностей, помилок, невідповідностей, а також терміни їх усунення визначаються нами.

6.7. Ми прагнемо забезпечити безперебійне надання послуг MagneticOne Consulting Group, але ми не виключаємо можливості повної або часткової втрати даних, які ми зберігаємо, і не несемо відповідальності за такі втрати та пов’язані з ними прямі або непрямі збитки.

6.8. MagneticOne Consulting Group не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, понесені кимось внаслідок нерозуміння цієї Угоди, інструкцій. Якщо ви не повністю розумієте умови цієї Угоди, ви маєте право перед використанням/замовленням послуги зв’язатися з нами для отримання необхідних роз’яснень. Використовуючи Послугу або приймаючи умови цієї Угоди іншим неявним чином, Ви підтверджуєте, що розумієте всі положення цієї Угоди та отримали від нас усі необхідні пояснення.

6.9. Оскільки MagneticOne Consulting Group використовує послуги третіх сторін (наприклад, платіжні системи), MagneticOne Consulting Group не контролює ці послуги й не несе відповідальності за порушення в їх роботі.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, зазначених у змісті цієї Угоди.

7.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Угоди, якщо це сталося з власної вини (умисел або необережність). Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Угоди, якщо вона доведе, що вона вжила всіх заходів, необхідних для забезпечення належного виконання цієї Угоди.

7.3. Повна відповідальність MagneticOne Consulting Group за будь-яке порушення цієї Угоди або будь-яке порушення, пов’язане з наданням Послуг за цією Угодою, обмежується вартістю Послуг, отриманих від Користувача за цією Угодою за останні 12 (дванадцять) місяців, що передували порушенню угоди.

7.4. За несвоєчасну оплату наданих Послуг Користувач сплачує штрафи у вигляді штрафу у розмірі подвоєної дисконтної ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день затримки.

7.5. За несанкціоноване розголошення комерційної таємниці Сторона, яка дозволила таке розголошення, несе відповідальність у вигляді штрафу за кожне таке порушення в розмірі прямого, реального, документованого збитку, заподіяного таким розголошенням комерційної таємниці.

7.6. Усі суперечки, що виникають з цієї Угоди або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.7. Якщо відповідний спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в суді відповідно до встановленої юрисдикції та юрисдикції такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ТЕРМІН ДОГОВОРУ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Ця Угода є необмеженою та діє до тих пір, поки жодна Сторона не розірве її в порядку, передбаченому цією Угодою чи чинним законодавством.

8.2. Ця Угода оприлюднюється для всіх Користувачів шляхом розміщення (публікації) її на вебсайті MagneticOne Consulting Group.

8.3. MagneticOne Consulting Group самостійно та відповідно до вимог чинного законодавства України визначає умови Договору.

8.4. Надалі ми можемо вносити будь-які зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку, в тому числі у зв’язку з розширенням або зміною Послуг. Зокрема, ми можемо змінити перелік та обсяг Послуг MagneticOne Consulting Group, тарифні плани та будь-які інші умови надання Послуг в односторонньому порядку, попередньо повідомивши про це відповідно до цієї Угоди. Однак такі зміни не стосуються послуг, які вже оплачені, але ще не використовуються вами.

8.4.1. Ми повідомимо вас про будь-які зміни угоди, надіславши повідомлення на вашу електронну адресу або розмістивши повідомлення на Сайті.

8.4.2. Усі зміни, внесені до Угоди, будуть доступні як нова версія Угоди про користування.

8.4.3. Нова версія Угоди набирає чинності не раніше ніж через 15 календарних днів з моменту надсилання вам повідомлення на електронну адресу або розміщення повідомлення на Сайті.

8.4.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, внесеними до Угоди, такий Користувач має право розірвати Договір відповідно до процедури, встановленої Угодою, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався або могли дізнатись про зміни до Угоди. електронною поштою або особисто подавши відповідну письмову заявку MagneticOne Consulting Group. Відмова Користувача розірвати Угоду протягом зазначеного періоду та подальше використання Послуг свідчить про згоду Користувача на внесені до Угоди зміни.

8.4.5. У будь-якому випадку, користуючись Послугами, ви підтверджуєте свою згоду з Угодою у версії, що діяла на момент використання вами Послуг MagneticOne Consulting Group.

8.5. ConciergeOne має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, подавши повідомлення, розмістивши повідомлення на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до такого розірвання.

8.5.1. У разі розірвання цієї Угоди відповідно до пункту 8.5 Угоди, MagneticOne Consulting Group не звільняється від обов’язку надавати Послуги всім Користувачам, які вже заплатили за Послуги, до відповідного опублікування повідомлення про розірвання цього Договору.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Ви погоджуєтесь не використовувати Послуги будь-яким іншим способом, крім випадків, дозволених цією Угодою, або будь-яким іншим способом, що не відповідає цій Угоді.

9.2. Ви погоджуєтесь користуватися послугами MagneticOne Consulting Group відповідно до чинного законодавства України, а також без порушення законодавства країни чи регіону, в якому ви проживаєте або в якому ви користуєтеся послугами MagneticOne Consulting Group.

9.3. Сторони цієї Угоди зобов’язуються не співпрацювати в подібних Послугах із працівниками та (або) підрядниками один одного поза виконанням своїх обов’язків за цією Угодою.

9.4. Сторони цієї Угоди зобов’язуються не переманювати працівників та підрядників (зокрема, не наймати чи укладати договори про надання послуг із працівниками та підрядниками) протягом 6 (шести) місяців після припинення правовідносин із працівником або підрядником.

9.5. Якщо вам стало відомо про порушення цієї Угоди іншою особою, ви повинні негайно повідомити про це MagneticOne Consulting Group.

9.6. Ви надаєте нам право надсилати вам листи, повідомлення та інші матеріали, що містять інформацію про MagneticOne Consulting Group, на умовах, визначених Політикою конфіденційності.

9.7. У випадку, коли активи MagneticOne Consulting Group переходять у власність або під контроль інших компаній, MagneticOne Consulting Group може передавати цим компаніям свої права та обов’язки, викладені в цій Угоді, без попереднього повідомлення Користувача.

9.8. У випадку, якщо положення різномовної версії цієї Угоди тлумачаться по-різному, українська версія Угоди має перевагу.

9.9. Якщо будь-яке положення або положення цієї Угоди визнано недійсним або суперечить чинному законодавству України, інші його положення та положення залишаться в силі.

9.10. Ця Угода та відносини між MagneticOne Consulting Group та Вами, що виникають у зв’язку з використанням Послуг, регулюються законодавством України.

 

   10. Інформація про MagneticOne Consulting Group

“MagneticOne Consulting Group” комерційне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю “РСФО”

ЄДРПОУ 43580675

Адреса:46002, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, будинок 5, корпус Б

Адреса електронної пошти: contact.m1cg@magneticone.com

Умови надання послуг

Залишились запитання?

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ